"ГИД СЕРВИЗ" ЕООД

създадена, за да насърчи модерния туризъм чрез внедряване на ново качество и стандарт на туристическите услуги в България и осигурява безжични многоканални системи за екскурзоводско обслужване

Какво предлагаме

Фирма „ГИД СЕРВИЗ“  ЕООД предлага безжични аудио системи за работата на екскурзовода, преводача, лектора. Системата осигурява комфорт на всички, които я ползват – добра организация, спестяване на време и възможност за симултанен превод.

Аудио гид системите са стандарт в целия свят и са необходимост при провеждане на туристически турове, конференции, културни мероприятия като посещения на сакрални обекти. Системата е многоканална и осигурява възможност за многоезично обслужване, без да намаля комфорта на слушателите. Може да бъде алтернатива на автобусната аудио система при провеждане на многоезични туристически турове.

Нашето желание е да отговорим на очакванията на всеки, който се интересува от използването на съвременни комуникационни решения.

За вас Екскурзоводи!

Ако Вие сте екскурзовод, то това е система която е изключително подходяща за Вас!
Представете си, че водите петдесетчленна група из тесните улички на някой град. Около вас са още десетки групи и от всякъде се чуват гласове на ваши колеги и туристи. Искате ли да се надвиквате с тях! Искате ли да се сблъскате с неодобрението на вашите туристи и основателните им претенции, че нищо не са чули и разбрали! Ние казваме- НЕ! Изпъкнете на пазара с ясно послание и ясна информация. Използването на аудио системата ще гарантира, че туристите ще оценят вашите услуги и ще ви помнят като професионалист от висок клас. Важно е да се постигне най-високо ниво на удовлетвореност на клиентите в такава конкурентна среда.

За Вас Туроператори!

ТУР ОПЕРАТОРИ, ОРГАНИЗАТОРИ НА МАСОВИ СЪБИТИЯ „ ИВЕНТИ” , КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, СИМПОЗИУМИ, БИЗНЕС СРЕЩИ

Искате ли да сте сред водещите в туристическия бранш?

Искате ли вашите партньори да са сигурни в качеството на предлаганите услуги?

Обърнете се към фирма „ГИД СЕРВИЗ“ ЕООД. ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ. Направете ни ваш партньор.

Дайте на своите екскурзоводи това, от което имат нужда – безжична многоканална аудио система. Направете съвременната комуникационна система свой стандарт.

„Гид Сервиз“ ЕООД предлага безжични радио аудио гид устройства за работата на екскурзоводи, преводачи, лектори и др.
Съвременната система за комуникация осигурява добра и надеждна организация с възможност за симултантен превод при масови събития и презентации в открити и закрити пространства.

Модерната комуникационна система на „Гид Сервиз“ ЕООД е особено удачно решение и при посещения на обекти с шумна среда, многоезични конференции и семинари.

Повишете качеството на предлаганите услуги

Опитът показва, че туристът е изключително строг рецензент. Доверете се на нас, на своя солиден партньор „Гид Сервиз“ ЕООД. Клиентите ви ще ви чуват ясно, възприемайки информацията. Аудио системата ще ви помогне да сте напълно концентриран в лекцията, а разсейването, причинено от околните шумове , се елиминира и вие ще предадете изцяло вашите знания на туристите. Възрастните и по-младата аудитория също ще участват пълноценно и ще са ангажирани във вашата беседа. Осигурете на клиентите си удобството и комфортът, който те очакват.

Поддържайте връзка с туристите

При посещенията групата е в непрекъснато движение. Често има проблем с нейната компактност. Ето защо системата дава възможност да напътствате туристите си в обиколката на обектите и да локализирате във всеки един момент местонахождението на групата. Това създава усещане за сигурност у туриста и доверие към вас, спестява време, не се налага да изчаквате изостаналите, системата позволява туристите да се разпръснат в радиус от 150 метра около вас, да слушат вашата лeкция и да имат свовобдата да се разхождат сами .

Свържете се с нас

За въпроси ни се обадете на посочения телефон или ни пишете на контакт-формата

8000 Бургас,
България

+359 88 9181993
guide.servis@gmail.com

Пишете ни