Практични съвети

Полезни съвети за експлоатация

Устройствата ще бъдат доставяни в оригиналната опаковка на производителя, която предпазва от наранявания по време на транспорт.

Преди първата употреба устройството трябва да бъде заредено.

Моля, обърнете внимание, че дистанцията между микрофона и устата следва да е 2-3см. Микрофонът е с насочено действие и трябва да бъде насочен към лектора.

В зависимост от това каква е целта за използване и какъв е вида на слушалките, устройството се подава на клиента готово окомплектовано с включени слушалки и пакетирано в найлонови торбички с цип.

Устройството в оригиналната опаковка на производителя

Опаковане на комплектен приемник със слушалка в найлонов плик с цип.

Начин на подготовка на устройството

В случай, че използваме 16-милиметрови стандартни слушалки, за да повишим комфорта и чувството за хигиена на потребителя, можем да раздадем дунапренени тапички за еднократно ползване.

Клиентите сами да си ги монтират за да са сигурни, че не са били използвани никога. Тапичките са поръчкови, с 9мм монтажен отвор и са изработени от качествен еластичен дунапрен. Те могат да бъдат монтирани много лесно и бързо.

Независимо от това кои слушалки използваме, след приключване на мероприятието, е необходимо слушалките да бъдат обработени с антисептини средства. В случай на по дълги турове или екскурзии, ако устройствата имат нужда от зареждане, събираме само устройствата, а слушалките оставяме при клиента, за да е сигурен, че само той ги ползва. Събираме слушалките след окончателното приклюване на мероприятието.

Най оптималният вариант е използването на слушалки за еднократна употреба, които се предоставят на клиентите безвъзмездно. Този жест показва на клиента вашето уважение, загриженост и повишава вашия престиж.

В случай, когато клиентът сам си включва слушалката, обърнете внимание конекторът на слушалката да влезе до края. В този момент се чува леко прищракване. Това означава, че конекторът е правилно включен

Правилно включване

Важно е да предпазим зарядния отвор от погрешно включване, изразяващо се в поставяне на буксата на слушалката в зарядното гнездо. Тази грешка може да повреди зарядния конектор.

Заряден конектор

Можем да избегнем такава грешка, ако предварително залепим зарядното гнездо с лесно отлепящо се тиксо или хартиена лента

По време на различни събития и мероприятия устройствата не се използват непрекъснато. Целесъобразно е да инструктирате клиентите да изключват устройствата, в случай че не са необходими. По този начин намаляваме разхода на енергия и си спестяваме време за зареждане. При една стандартна екскурзия по този начим можем да зареждаме устройствата веднъж на 2-3 дена, в зависимост от продължителноста на беседите.

Посигуряване на зарядния конектор

s

много важно!

След всеки цикъл на експлоатация устройствата трябва да бъдат заредени и да бъдат съхранявани със заредени батерии. Целесъобразно е при по дълго съхранение без активна експлоатация те да бъдат зареждани циклично веднъж на 3 месеца.