Транспортна текстилна чанта с моделиращи се прегради.