За Нас

Фирма ГИД СЕРВИЗ ЕООД е създадена да насърчи модерния туризъм чрез внедряване на ново качество и стандарт на туристическите услуги предлагайки безжични многоканални тур гайд системи с ДВЕГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

                                                                                                                                      На 30.09.2020 г. ГИД СЕРВИЗ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-21342-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията -19“

Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност  2014-2020,

                                            

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност

на работните места.

Обща стойност на проекта: 7 696.55лв., от които 6 542.07лв. европейско и 1 154.48лв. национално съфинансиране 

Срок на договора: от 30.09.2020 г. до 30.12.2020 г.

 

Свържете се с нас

За въпроси ни се обадете на посочения телефон или ни пишете на контакт-формата

8000 Бургас,
България

+359 88 9181993
guide.servis@gmail.com

На 30.09.2020 г. ГИД СЕРВИЗ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-21342-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Пишете ни